Afdelingsnieuws Clubblad - februari 2018

Zo begin februari worden de dagen stiekem alweer wat langer -al zou je willen dat het sneller ging. Er is hoop, het wordt heus weer voorjaar! Als je bij je Traction kunt, is dit een ideale periode om zaken aan te pakken die opgeknapt of verbeterd moeten worden. Niet wachten tot de lentekriebels, want dan willen we rijden en schieten belangrijke reparaties er soms bij in.

De nieuwjaarsreceptie op zondag 14 januari was deze keer uitzonderlijk goed bezocht. Sowieso heeft onze afdeling niet te klagen over de opkomst op praatavonden en andere evenementen waarbij de gezelligheid voorop staat. Iets om bij de plannen voor het komende seizoen goed rekening mee te houden. De beloofde zonnige dag liet in onze regio lang op zich wachten, maar ’s middags knapte het weer toch aardig op. Het was voor sommigen een mooie gelegenheid om de Traction even uit te laten. Zelfs een toch wel heel frisse tocht met een Roadster werd niet geschuwd!

De voorzitter Piet Buskermolen blikte kort terug op de gebeurtenissen van het jaar 2017, waar natuurlijk de organisatie van de TAN Algemene Ledenvergadering in april voor onze afdeling een hoogtepunt vormde. Ook in de landelijke TAN nieuwjaarsbijeenkomst werden wij nog eens bedankt voor een geslaagde ALV. Ook stond Piet stil bij het belangrijke punt van de veiligheid van onze auto’s. Ruim 10 jaar na het afschaffen van de verplichte APK blijkt dat de technische staat van Tractions soms te wensen over laat. Dat is een landelijk probleem waarop vanuit de club meer aandacht zal worden gevestigd. Het rijden met een veilige auto is en blijft altijd je eigen verantwoordelijkheid!

Nu hebben we dan toch echt Rob de Bas in het zonnetje kunnen zetten en hem bedankt voor het vele werk dat hij jaren lang als bestuurslid voor onze afdeling en voor TAN in het algemeen heeft verzet. Als aandenken ontving Rob een fraaie foto van zijn geel-zwarte “Yvette Horner” Traction met hemzelf boven op het imperiaal, compleet met accordeon.

Op de vrijdag (2 februari) dat het clubblad bij de meeste mensen in de bus valt, houdt de afdeling haar eigen jaarvergadering. Dat is het moment om zaken-die-echt-even-moeten zoals het goedkeuren van de jaarcijfers en het dechargeren van de penningmeester af te handelen. Het is ook de gelegenheid om een nieuwe afdelingssecretaris te kiezen, als opvolger van Rob. Tenslotte zullen we op de praatavond ook de agenda voor de komende maanden doornemen. Vast staat in elk geval al het inmiddels traditionele kookfestijn op zondag 18 februari in Alkmaar, onder de bezielende leiding van meester-chef Cor van Dalen. Inschrijving kan per e-mail bij ondergetekende, maar ook via een link op de afdelings-website.

Eind maart of begin april willen we voor de afdelingsleden weer een vrijwillige APK dag organiseren. Kees Koole heeft zich al bereid verklaard zijn werkplaats in De Kwakel daarvoor beschikbaar te stellen. Nadere details volgen op de praatavond.

Voortaan zullen we bij de informatievoorziening naar de afdelingsleden vaker gebruik maken van berichten die per e-mail vanuit de web-omgeving worden verzonden. Dat biedt allerlei voordelen, onder meer de mogelijkheid om je met een paar muisklikken voor evenementen aan te melden. Om dit goed te laten werken is het belangrijk dat de webmaster over je correcte e-mail adres beschikt. Mensen wisselen soms van e-mail adres, maar geven dit niet altijd aan ons door. Rechts onderaan op de startpagina van de website staat een link met aanwijzingen hoe het bij ons bekende e-mail adres zo nodig kan worden gewijzigd. Je kan ook een mailtje sturen aan webmaster@tanadam.nl. Dan regel ik het voor je.

Tot spoedig!

Karel