Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

DSC 7389Voor zondag 14 januari was redelijk weer voorspeld: droog en zelfs zonnig! Dat mocht ook wel eens, na het wel zeer regenachtige begin van het jaar. Uiteindelijk brak het zonnetje pas rond een uur of drie door, maar toch hadden enkele afdelingsleden hun Traction van stal gehaald voor een ritje. Sommigen waren zelfs op de fiets naar Broek op Langedijk gekomen!

De bijeenkomst was druk bezocht. Het gebeurt niet dikwijls dat we bijna het hele Café Welgelegen nodig hebben, maar het was deze keer toch het geval! Zowel enkele nieuwe leden als ook een aantal oudgedienden die we de laatste jaren minder vaak zien, waren van de partij. Het onderstreept alleen maar dat wij als afdeling op de goede weg zijn.

DSC 7398Onze voorzitter Piet Buskermolen blikte kort terug op het afgelopen jaar 2017. Uiteraard vormde de ALV die onze afdeling in april organiseered een belangrijk hoogtepunt. Terecht, want het zat prima in elkaar en op de landelijke TAN nieuwjaarsbijeenkomst, een week eerder, kreeg de afdeling nog eens lof van het bestuur toegezwaaid.

Tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst konden we eindelijk Rob de Bas in het zonnetje zetten en hem bedanken voor het vele werk dat hij jaren lang als bestuurslid voor de afdeling en in verschillende hoedanigheden voor TAN als landelijke organisatie heeft verricht. Als aandenken ontving Rob een fraaie foto van zijn geel/zwarte "Yvette Horner" Traction, met hemzelf boven op het imperiaal, compleet met accordeon. Met deze creatie heeft Rob gedurende vele jaren een groot aantal evenementen -zowel binnen als buiten de vereniging- opgeluisterd en zo bijgedragen aan de publiciteit rondom de Traction.

Gedurende de nieuwjaarsbijeenkomst zat de kascommissie in een hoekje haar werk te doen. Dat was de voorbode voor de afdelings-jaarvergadering die op vrijdag 2 februari gedurende de praatavond zal worden gehouden. Afgezien van de gebruikelijke zaken zoals het financiële verslag en dergelijke, zal dan ook een nieuwe afdelings-secretaris worden gekozen.

Kortom: het was een geslaagde bijeenkomst!

Karel Beukema toe Water