Nieuwe afdelings-secretaris

Tijdens de afdelings-jaarvergadering op 2 februari j.l. is Frans Vermeulen gekozen als afdelings-secretaris.

Frans is per e-mail bereikbaar op het adres: secretaris@tanadam.nl

De Webmaster