TAN Algemene Ledenvergadering - Groesbeek

Voor diegenen die niet naar de Algemene Ledenvergadering in Groesbeek zijn geweest, en jammer genoeg waren dat er van de afdeling Amsterdam best wel veel, bij deze even een korte samenvatting.

P1040947Ondanks de uitnodiging van onze voorzitter Piet, om bij hem langs te komen voor een broodje en koffie waren dat alleen Karel en Kees Koole en ondergetekende. Jaap van den Borg was al een dag eerder afgereisd en heeft bij familie in de buurt overnacht. Na de koffie nog even snel de vorderingen van Piet zijn Traction bekeken en geconstateerd dat hij met deze auto nog niet naar Citromobile gaat rijden.

Voordeel van de lage opkomst was dat wij ons geen zorgen hoefden te maken over het elkaar kwijtraken tijdens het colonne rijden, deze colonne was namelijk slechts één Traction lang. Ondergetekende had zijn Traction thuisgelaten en zat als een waardig directielid heerlijk in de zescilinder van Karel, een heel verschil op de snelweg met mijn dan lawaaiige viercilinder. Zonder problemen werd er een scherpe tijd neergezet en kwamen wij tijdig in Groesbeek aan. De locatie was te herkennen, aan hoe kan het anders, ’een grote hoeveelheid Tractions die voor het wijnbouwcentrum stonden’.

Na ontvangst met koffie en een chocoladeversnapering konden wij nog bij diverse bekenden even handen schudden. Ondanks dat het in een bijzonder mooi gebouw was, stonden de meeste mensen lekker buiten in het zonnetje. De gelederen van de afdeling Amsterdam werden toen behoorlijk versterkt doordat Sam en Nel opdoken, zij hadden het gecombineerd met een lang weekend in een hotelletje vlakbij. Ook schijnt ons lid Anne Wil gesignaleerd te zijn.

Toen iedP1040949ereen in de zaal had plaatsgenomen werd de vergadering geopend door de landelijk voorzitter Ton van Leeuwen. Het werd interessant bij het agendapunt van de mededelingen. De wettelijke maatregelen over privacybescherming worden de komende tijd nog een flink aandachtspunt voor het bestuur.

Het item van de contributie, om deze met een machtiging af te laten schrijven, ligt bij sommige mensen nog gevoelig en of je nu een korting krijgt als je dit laat doen, of een strafbedrag als je het niet doet was een puntje van discussie. Duidelijk is natuurlijk dat de inning van de contributie ook door vrijwilligers wordt gedaan en dat deze mensen er zo min mogelijk werk aan moeten hebben. Hopelijk is dit nu voor iedereen duidelijk.

Zoals te verwachten was, ontstond veel discussie naar aanleiding van het afschaffen van de magazijnbon. Enkelen waren van mening dat het bestuur dit niet zonder een besluit van de ALV had mogen doen en dienden een motie in om het onderwerp alsnog in stemming te brengen. De argumenten van het bestuur om de magazijnbon, waarvan slechts ongeveer een derde wordt verzilverd, als een verplichte jaarlijkse uitgave van elk TAN lid af te schaffen, wonnen het uiteindelijk en daarmee kon dit onderwerp hopelijk te ruste worden gelegd. Rob Erdbrink, lid van de Raad van Toezicht voor het clubmagazijn, merkte op dat het TAN bestuur momenteel enkele belangrijke zaken op het bord heeft liggen die aanzienlijk meer aandacht vragen.

Veel tijd werd vervolgens ingenomen door de herziening van de statuten en het huishoudelijk reglement. Dat is altijd taaie kost, maar van tijd tot tijd onontkoombaar, willen we de vereniging bestuurbaar houden. De laatste belangrijke statutenwijziging dateerde alweer van een jaar of tien geleden en in die tijd is er in de wereld toch een hoop veranderd, zeker waar het gaat om heldere structuren en aansprakelijkheid van bestuurders. Met de nu aangenomen wijzgingen kan de club er voorlopig weer tegen.

De diverse commissies kwamen ook nog even aan het woord en alles lijkt als een trein te lopen, met name de verjonging ledenbestand in combinatie met de cursus techniek is een succes.

Voor het financiële verhaal kwam Jaap v/d Borg aan het woord die de nodige uitleg gaf over onze centen. De kascontrolecommissie gaf hem de complimenten en onze penningmeester rijdt nog steeds in een bescheiden auto rond, dus dat zal wel goed zitten.

De voorzitter en secretaris waren herkiesbaar en blijven lekker zitten, dus dat is ook weer even geregeld.P1040948

Het magazijn is alhoewel een zelfstandige stichting ook nog even in beeld geweest en blijkt gelukkig over voldoende liquide middelen te beschikken om te kunnen blijven draaien.   Maar dan moeten we daar wel blijven kopen. Vorig jaar zijn daar 838 orders over de toonbank gegaan, waarvan 471 online. Echter, slechts 283 van de ongeveer 900 TAN leden kopen daadwerkelijk onderdelen bij het magazijn en dat roept vraagtekens op als we tegelijkertijd roepen dat we een clubmagazijn zo belangrijk vinden.

Voor de rondvraag gaf Karel nog even een uitleg over de stand van zaken wat betreft de technische controles. Landelijk is de opzet rond met alle steun van het bestuur. De technische controleurs zijn landelijk nu allemaal bekend en binnenkort komen deze samen om de zaken met elkaar af te stemmen. Nu de leden er nog van overtuigen dat hier echt gebruik van moet worden gemaakt. Waar krijg je zo’n kans om gratis en voor niets je auto eens na te laten kijken op de meest belangrijke (veiligheid) punten.

Na de rondvraag die geen bijzondere zaken opleverde werd de vergadering gesloten en konden we van een eenvoudige lunch genieten. Omdat de zon nog steeds heerlijk scheen, zat of stond iedereen buiten, uitkijkende over de wijngaard achter het fraaie gebouw. Later terug rijdende naar huis constateerden wij dat het een nuttige en aangename dag was geweest.

Groeten Frans