Video benzinepomp reviseren

De benzinepomp van onze Traction is soms een verraderlijke bron van storingen. We merken doorgaans niet dat de werking achteruit gaat en dan opeens worden we geconfronteerd met een haperende motor. Voordat we erachter zijn dat het om brandstofgebrek gaat, en dat de benzinepomp hiervan de oorzaak is, hebben we dikwijls al een hoop (onnodig) sleutelwerk achter de rug.

Een slecht presterende benzinepomp kan ook de oorzaak van het gevreesde Vapour Lock zijn. Dat verschijnsel kan optreden als de motor heet is en de benzine in de aanvoerleiding naar de carburateur in dampvorm over gaat. De kans op Vapour Lock wordt wat kleiner als de benzinepomp voldoende druk geeft.

De video laat zien hoe een benzinepomp -in dit geval van het merk SEV- kan worden gereviseerd en hoe je kan controleren of hij goed werkt.

Tip: start de video en klik op het wieltje rechts onder in beeld. Stel de kwaliteit in op HD