Elektrische Installatie - Presentatie

Karel Beukema toe Water gaf op 29 februari 2020 tijdens een technische middag de volgende presentatie.