Zoals het een goed bestuurder betaamt, weet onze afdelingsvoorzitter taken te delegeren. Omdat Rob de Bas nog in Italië verbleef, werd ondergetekende vriendelijk “als vrijwilliger aangewezen” om het afdelingsnieuws voor het clubblad een keer te verzorgen.

Het is alweer juli, voor de afdeling Amsterdam meestal een wat rustiger periode. Avontuurlijke, verre reizen per Traction zitten er voor de meesten niet (meer) in. Schoolvakanties leggen soms juist een extra beslag op opa’s en oma’s -een generatie waar velen van ons toe behoren. Waar is de tijd dat de Traction voor een student een goedkoop vervoermiddel was, waarmee verre kampeerreizen werden gemaakt; vaak naar Frankrijk waar men “toevallig” nóg een onder het hooi verstopte Traction op de kop tikte.

De maand juni Hemelvaartrit 2017begon met schitterend weer, zodat de praatavond in Broek op Langedijk deze keer buiten op het terras kon plaatsvinden. De voorzitter Piet Buskermolen deed verslag van een discussie in de TAN Ledenraad over het onderwerp “verjonging”. Aan de afdelingen wordt gevraagd initiatieven te ontplooien die ertoe kunnen bijdragen dat de Traction meer in de belangstelling van jongeren komt. Zoals te verwachten was, leverde dat wel de nodige discussie op, maar weinig concrete plannen. Om te beginnen is de vraag, op welke leeftijdsgroep dergelijke initiatieven zich moeten richten. Twintigers en dertigers hebben andere ideeën en verwachtingen dan veertigers en vijftigers. Gezien de gemiddelde leeftijd binnen TAN valt de laatste groep zeer zeker ook in de categorie “jongeren”. 

Hemelvaartrit 2017Ondergetekende heeft tijdens de laatste TAN Hemelvaartrit een 23-jarige student het grootste deel van het rijwerk laten doen (mijn vrouw had andere besognes). Honderden kilometers achter het stuur van een Traction, op de snelweg, in het heuvelland, om haarspeldbochten, door steden en dorpjes, in de file… Daar leert zo’n jongeman de auto pas echt van kennen en (hopelijk!) waarderen. Na even wennen aan het schakelen reed Casper werkelijk feilloos met de 15-Six. En hij vond het supergaaf! Later als-ie-groot is, wil hij misschien wel een Traction hebben! Het is maar een voorbeeld van wat er mogelijk is.

Stelpboerderij in TerkapleDonderdag 8 juni had Ben Luik een door-de-weeks bezoek aan zijn stelpboerderij in het Friese Terkaple georganiseerd. Voor de Noord-Hollanders die stolpen (met een “o”!) gewend zijn, was dit een belangrijk leermoment. Qua constructie is de (meestal wat kleinere) Noord-Hollandse variant namelijk van de Friese stelp afgeleid. De boerderij van Ben en Corrie is een indrukwekkend monument dat in zeer goede staat verkeert. En… niet verder vertellen aan de afdeling Noord: een perfect geoutilleerde sleutelplaats voor Tractions en allerlei andere klassieke automobielen. Daags voor het bezoek stormde het nog van de daken en waren de wegen over het IJsselmeer geblokkeerd, maar op de bewuste donderdag was alles weer prima te berijden. Voor een kort verslag met wat foto’s van dit zeer geslaagde door-de-weekse bezoek verwijs ik naar de afdelings-website www.tanadam.nl.

Zoals gezegd, de maand juli is traditioneel binnen de afdeling wat rustiger. Maar de praatavond op vrijdag 7 juli op het bekende adres in Broek op Langedijk staat wel gewoon op het programma. Daar bespreken we ongetwijfeld de plannen voor de komende weken en maanden.

Tot spoedig!

Karel Beukema toe Water